Navigatsioonitee

 

IT-juhtimine

 

IT-juhtimine loob raamistiku ning protsessid infotehnoloogia haldamiseks, kontrollimiseks ning jälgimiseks vajalike ostuste tegemiseks ja rakendamiseks. Komisjon on paika pannud de facto rahvusvahelistel standarditel põhineva IT-juhtimise süsteemi. Selle juhtimis- ja organisatsioonilised struktuurid ja protsessid tagavad, et komisjoni infotehnoloogia on vastavuses organisatsiooni eesmärkidega ning toetab neid.

Komisjoni IT-korraldus järgib institutsiooni detsentraliseeritud sisemist struktuuri. Igas peadirektoraadis on oma IT-üksus (Information Resources Manager – IRM), kes vastutab kõnealuse peadirektoraadi vajaduste eest. Lisaks sellele on keskne IT-üksus (informaatika peadirektoraat), mis pakub ühiseid teenuseid ja tuge kogu komisjonile.

Vajaliku sidususe ja teabevahetuse tagamiseks keskse ja kohalike IT-üksuste vahel on loodud tõhus ja sujuvalt töötav koordineerimissüsteem. See koosneb põhiliselt komiteedest, mis valmistavad ühiselt ette IT-küsimusi puudutavaid otsuseid.

Aruandluse ja autoriseerimise kord on üles ehitatud nii, et IT-strateegia paneb paika komisjoni tippjuhtkond. IT planeerimis- ja investeerimisprotsessid on osa komisjoni tegevuse ja ressursside üldisest planeerimistsüklist, mis seab IT-eesmärgid vastavusse komisjoni üldiste tööeesmärkidega.