Sökväg

Generaldirektoratet för Informationsteknik (DIGIT)

Verksamhetsmål

Generaldirektoratets uppgift är att göra det möjligt för kommissionen att använda informations- och kommunikationstekniken effektivt och ändamålsenligt för att uppnå sina organisatoriska och politiska mål.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. The 8th edition ICT2014:Digital Now! looked at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Günther Oettinger
Vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna

Digital Economy and Society
Generaldirektoratet för informationsteknik är ett av de generaldirektorat som jag är ansvarar för...
Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är mycket viktig för kommissionen när det gäller att skapa en modern, dynamisk och professionell arbetsmiljö som uppmuntrar till och levererar utmärkta resultat.
Get details
Stephen Quest
Generaldirektör för informationsteknik

Director General for Informatics
Tillsammans med våra samarbetspartner...
Generaldirektoratet för informationsteknik erbjuder innovativa verktyg, lösningar och e-tjänster så att kommissionen på ett effektivt sätt kan uppfylla sina mål att utforma en europeisk politik som gynnar europeiska offentliga förvaltningar, medborgare och företag.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.