Sökväg

Generaldirektoratet för Informationsteknik (DIGIT)

Verksamhetsmål

Generaldirektoratets uppgift är att göra det möjligt för kommissionen att använda informations- och kommunikationstekniken effektivt och ändamålsenligt för att uppnå sina organisatoriska och politiska mål.

 

The European Commission signed an agreement with OpenPEPPOL

11/05/2015In the terms of the agreement, the Commission will host a central service of the eDelivery network – the Service Metadata Locator - which allows participants in the network to dynamically locate each other across Europe. 

SEMIC 2015 – 5th Semantic Interoperability Conference (Riga, 5 May 2015)

27/04/2015On 5 May, the ISA Programme of the European Commission is organising its annual conference on Semantic Interoperability for e-Government, together with the Latvian Presidency of the Council of the European Union. Last year's conference attracted some 200 participants from more than 30 countries. 

The European Commission has renewed its internal Open Source Software Strategy

27/03/2015The 10-point document focuses on the procurement of open source software and the Commission's services contribution to open source software projects. The strategy also provides for more of the software developed within the Commission to be published as open source. 
Günther Oettinger
Vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna

Digital Economy and Society
"Generaldirektoratet för informationsteknik är ett av de generaldirektorat som jag är ansvarar för..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Stephen Quest
Generaldirektör för informationsteknik

Director General for Informatics
Tillsammans med våra samarbetspartner...
Generaldirektoratet för informationsteknik erbjuder innovativa verktyg, lösningar och e-tjänster så att kommissionen på ett effektivt sätt kan uppfylla sina mål att utforma en europeisk politik som gynnar europeiska offentliga förvaltningar, medborgare och företag.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.
Information on meetings held by Director-General Stephen Quest