Sökväg

Generaldirektoratet för Informationsteknik (DIGIT)

Verksamhetsmål

Generaldirektoratets uppgift är att göra det möjligt för kommissionen att använda informations- och kommunikationstekniken effektivt och ändamålsenligt för att uppnå sina organisatoriska och politiska mål.

 

European competition for reusable IT solutions in public administration

18/07/2016To promote the visibility of IT solutions and to encourage their reuse, the European Commission has decided to single out the most used and successful ones in the public sector through the new EC Sharing and Reuse Awards. 

Collaborative spaces now live on CEF Digital portal

06/07/2016The European Commission has launched the CEF Digital Portal, home to the CEF building blocks. Via the portal's collaborative platform, Public Administrations, Businesses and stakeholders can meet, discuss and collaborate on the CEF building blocks. 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 
Günther Oettinger
Vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna

Digital Economy and Society
"Generaldirektoratet för informationsteknik är ett av de generaldirektorat som jag är ansvarar för..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Generaldirektör för informationsteknik

Director General for Informatics
Tillsammans med våra samarbetspartner...
Generaldirektoratet för informationsteknik erbjuder innovativa verktyg, lösningar och e-tjänster så att kommissionen på ett effektivt sätt kan uppfylla sina mål att utforma en europeisk politik som gynnar europeiska offentliga förvaltningar, medborgare och företag.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad