Sökväg

Generaldirektoratet för Informationsteknik (DIGIT)

Verksamhetsmål

Generaldirektoratets uppgift är att göra det möjligt för kommissionen att använda informations- och kommunikationstekniken effektivt och ändamålsenligt för att uppnå sina organisatoriska och politiska mål.

 

DIGIT to assess the security of the open source software 

15/10/2015DIGIT will perform a security audit of the free and open source solutions used by the European Parliament and the European Commission.  

New Headquarters for CERT-EU

30/09/2015​Vice-president Andrus Ansip and Commissioner Günther Oettinger inaugurated CERT-EU's new premises today. The Computer Security Incident Response Team of the EU institutions moved into new headquarters to accommodate its increase in staffing and expansion of activity. 

An Interactive EU Funded Projects Repository

24/09/2015The European Commission published a new Web app with a collection of more than 500 EU funded projects.  
Günther Oettinger
Vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna

Digital Economy and Society
"Generaldirektoratet för informationsteknik är ett av de generaldirektorat som jag är ansvarar för..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Stephen Quest
Generaldirektör för informationsteknik

Director General for Informatics
Tillsammans med våra samarbetspartner...
Generaldirektoratet för informationsteknik erbjuder innovativa verktyg, lösningar och e-tjänster så att kommissionen på ett effektivt sätt kan uppfylla sina mål att utforma en europeisk politik som gynnar europeiska offentliga förvaltningar, medborgare och företag.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.
Information on meetings held by Director-General Stephen Quest