Sökväg

Generaldirektoratet för Informationsteknik (DIGIT)

Verksamhetsmål

Generaldirektoratets uppgift är att göra det möjligt för kommissionen att använda informations- och kommunikationstekniken effektivt och ändamålsenligt för att uppnå sina organisatoriska och politiska mål.

 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 

First work programme under ISA² adopted

25/04/2016The EUR 131 million programme, which runs from 2016 to 2020, supports the development of interoperability solutions for the modernisation of public administrations across Europe. 

Information Session on the AS4 profile of eDelivery

20/04/2016The European Commission is holding a half day information session on Thursday 26 May for software vendors, system integrators, implementers and training providers interested in AS4 profile. The event is part of CEF Digital program. 
Günther Oettinger
Vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna

Digital Economy and Society
"Generaldirektoratet för informationsteknik är ett av de generaldirektorat som jag är ansvarar för..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Generaldirektör för informationsteknik

Director General for Informatics
Tillsammans med våra samarbetspartner...
Generaldirektoratet för informationsteknik erbjuder innovativa verktyg, lösningar och e-tjänster så att kommissionen på ett effektivt sätt kan uppfylla sina mål att utforma en europeisk politik som gynnar europeiska offentliga förvaltningar, medborgare och företag.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad