Navigacijska pot

Generalni direktorat za informatiko (DIGIT)

Naše naloge

Naloga generalnega direktorata je Komisiji omogočiti uspešno in učinkovito rabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter ji tako pomagati pri uresničevanju njenih organizacijskih in političnih ciljev.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Maroš Šefčovič
Podpredsednik Medinstitucionalni odnosi

Commissioner for Inter-Institutional Relations and Administration
Generalni direktorat za informatiko je eden od generalnih direktoratov v moji pristojnosti...
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) imajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju modernega, dinamičnega in profesionalnega delovnega okolja v Komisiji, ki spodbuja in omogoča odlične rezultate.
Get details
Stephen Quest
Generalni direktor za informatiko

Director General for Informatics
V sodelovanju z zainteresiranimi stranmi...
Generalni direktorat za informatiko nudi inovativna orodja, rešitve in e-storitve, da lahko Evropska komisija uspešneje in učinkoviteje dosega svoje cilje ter tako zagotavlja evropske politike za dobro javnih uprav, državljanov in podjetij EU.