Navigačný riadok

Generálne riaditeľstvo pre informatiku (DIGIT)

Poslanie

Poslaním generálneho riaditeľstva je pomáhať Komisii účinne a efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pri dosahovaní jej organizačných a politických cieľov.

 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 

First work programme under ISA² adopted

25/04/2016The EUR 131 million programme, which runs from 2016 to 2020, supports the development of interoperability solutions for the modernisation of public administrations across Europe. 

Information Session on the AS4 profile of eDelivery

20/04/2016The European Commission is holding a half day information session on Thursday 26 May for software vendors, system integrators, implementers and training providers interested in AS4 profile. The event is part of CEF Digital program. 
Günther Oettinger
Podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti

Digital Economy and Society
"Generálne riaditeľstvo pre informatiku je jedno z generálnych riaditeľstiev, za ktoré som zodpovedný..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Generálny riaditeľ pre informatiku

Director General for Informatics
V partnerstve s príslušnými zainteresovanými stranami...
Generálne riaditeľstvo pre informatiku ponúka inovačné nástroje, riešenia a elektronické služby, ktoré EK umožňujú, aby účinnejšie a efektívnejšie plnila svoje ciele, a realizovala tak európske politiky v prospech verejných správ, občanov a podnikov v EÚ.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad