Ścieżka nawigacji

Dyrekcja Generalna ds. Informatyki (DIGIT)

Zadania dyrekcji generalnej

Zadaniem dyrekcji generalnej jest umożliwienie Komisji skutecznego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do realizacji swoich celów organizacyjnych i politycznych.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. The 8th edition ICT2014:Digital Now! looked at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Günther Oettinger
Wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji

Digital Economy and Society
Jedną z dyrekcji generalnych, za które jestem odpowiedzialny, jest Dyrekcja Generalna ds. Informatyki.
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają bardzo ważną rolę zapewniając Komisji nowoczesne, dynamiczne i profesjonalne środowisko pracy, które zachęca do osiągania jak najlepszych wyników.
Get details
Stephen Quest
Dyrektor Generalny ds. Informatyki

Director General for Informatics
Partnerstwo z zainteresowanymi stronami
Dyrekcja Generalna ds. Informatyki oferuje innowacyjne narzędzia, rozwiązania i usługi elektroniczne umożliwiające Komisji skuteczniejsze osiąganie celów związanych z realizacją polityki europejskiej w służbie administracji publicznych, obywateli i przedsiębiorstw unijnych.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.