Mogħdija tan-navigazzjoni

Id-Direttorat Ġenerali għall-Informatika

Stqarrija dwar il-Missjoni

Il-missjoni tad-Direttorat Ġenerali hija li jippermetti lill-Kummissjoni tuża b'mod effettiv u effiċjenti t-Teknoloġiji ta' l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, sabiex tikseb l-għanijiet organizzazzjonali u politiċi tagħha.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Maroš Šefčovič
Il-Viċi President għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali

Commissioner for Inter-Institutional Relations and Administration
Id-Direttorat Ġenerali għall-Informatika huwa wieħed mid-Direttorati Ġenerali li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħi...
It-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) għandhom rwol importanti ħafna fl-iżgurar ta’ ambjent tax-xogħol modern, dinamiku u professjonali fil-Kummissjoni, wieħed li jinkoraġġixxi u jwassal għal riżultati eċċellenti.
Get details
Stephen Quest
Id-Direttur Ġenerali għall-Informatika

Director General for Informatics
Bi sħubija ma’ dawn kollha interessati...
Id-Direttorat Ġenerali għall-Informatika joffri għodod, soluzzjonijiet u servizzi elettroniċi innovattivi li jippermettu lill-Kummissjoni Ewropea tilħaq l-għanijiet tagħha b’mod iktar effettiv u effikaċi sabiex twettaq politiki Ewropej għall-benefiċċju ta’ amministrazzjonijiet pubbliċi, ċittadini u negozji tal-UE.