Navigācijas ceļš

Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT)

Pamatuzdevums

Ģenerāldirektorāta pamatuzdevums ir gādāt, lai Komisija, īstenojot savus organizatoriskos un politiskos mērķus, varētu efektīvi un rezultatīvi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Maroš Šefčovič
Priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību jautājumos

Commissioner for Inter-Institutional Relations and Administration
Informātikas ģenerāldirektorāts ir viens no manā atbildībā esošajiem ģenerāldirektorātiem.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) ir ļoti svarīga nozīme tādas mūsdienīgas, dinamiskas un profesionālas darba vides veidošanā Komisijā, kas sekmē izcilu rezultātu sasniegšanu un rada tam visus nepieciešamos nosacījumus.
Get details
Stephen Quest
Informātikas ģenerāldirektors

Director General for Informatics
Sadarbībā ar mūsu partneriem
Informātikas ģenerāldirektorāts piedāvā inovatīvus rīkus, risinājumus un e-pakalpojumus, ar kuriem Eiropas Komisija savus mērķus var sasniegt raitāk un produktīvāk nolūkā veidot tādu Eiropas politiku, kas nestu labumu ES publiskā sektora iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem.