Naršymo kelias

Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT)

Veiklos tikslas

Šis generalinis direktoratas turi sudaryti Europos Komisijai sąlygas veiksmingai ir našiai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, kad ji galėtų pasiekti savo organizacinius ir politinius tikslus.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Maroš Šefčovič
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už institucijų ryšius

Commissioner for Inter-Institutional Relations and Administration
Informatikos generalinis direktoratas yra vienas iš mano vadovaujamų direktoratų...
Informacinės ir ryšių technologijos yra labai svarbios, nes gali padėti sukurti šiuolaikišką, dinamišką ir profesionalią darbo aplinką Komisijoje – tokią, kuri skatintų siekti geriausių rezultatų ir padėtų juos gauti.
Get details
Stephen Quest
Informatikos direktorato generalinis direktorius

Director General for Informatics
Bendradarbiaudamas su suinteresuotaisiais subjektais...
Informatikos generalinis direktoratas siūlo inovacines priemones, sprendimus ir e.paslaugas, kad Europos Komisija galėtų efektyviau ir veiksmingiau siekti savo tikslų įgyvendindama ES viešojo administravimo įstaigoms, piliečiams ir verslui naudingą įvairių sričių Europos politiką.