Naršymo kelias

Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT)

Veiklos tikslas

Šis generalinis direktoratas turi sudaryti Europos Komisijai sąlygas veiksmingai ir našiai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, kad ji galėtų pasiekti savo organizacinius ir politinius tikslus.

 

EU tech companies invited to bid to provide Cloud services for the EU

The call for tender aims to secure about 2500 Virtual Machines and 2500 Terabytes of storage for up to four years. This will enable EU institutions to use cloud-based IT services before the end of 2015.

The call for tender is in line with the European Cloud Computing Strategy, adopted by the European Commission in September 2012, which aims at speeding up cloud uptake across Europe.

More Infopdf(369 kB)


EU Survey

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Günther Oettinger
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už institucijų ryšius

Digital Economy and Society
"Informatikos generalinis direktoratas yra vienas iš mano vadovaujamų direktoratų..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Stephen Quest
Informatikos direktorato generalinis direktorius

Director General for Informatics
Bendradarbiaudamas su suinteresuotaisiais subjektais...
Informatikos generalinis direktoratas siūlo inovacines priemones, sprendimus ir e.paslaugas, kad Europos Komisija galėtų efektyviau ir veiksmingiau siekti savo tikslų įgyvendindama ES viešojo administravimo įstaigoms, piliečiams ir verslui naudingą įvairių sričių Europos politiką.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.
Information on meetings held by Director-General Stephen Quest