Navigatsioonitee

Informaatika peadirektoraat (DIGIT)

Ülesanded

Informaatika peadirektoraadi ülesanne on võimaldada komisjonil tõhusalt ja tulemuslikult kasutada info- ja sidetehnoloogiat, et saavutada oma organisatsioonilised ja poliitilised eesmärgid.

 

European Commission awards its first Cloud contracts

05/02/2016The award decision for the first Call for Tender for Cloud Services (CLOUD I) was signed. The tender is the first decisive step for the European Commission towards the use of the Cloud for its own systems. 

''From ISA to ISA²'' conference: speakers published

02/02/2016The annual ISA conference will take place on 3 March 2016 in Crowne Plaza Hotel in Brussels. 

DIGIT to assess the security of the open source software 

15/10/2015DIGIT will perform a security audit of the free and open source solutions used by the European Parliament and the European Commission.  
Günther Oettinger
Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete volinik

Digital Economy and Society
"Informaatika peadirektoraat on üks peadirektoraatidest, mis kuulub minu vastutusalasse..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad (Acting)
Informaatika peadirektor

Director General for Informatics
Koostöös sidusrühmadega...
Informaatika peadirektoraat pakub innovatiivseid vahendeid, lahendusi ja e-teenuseid, et võimaldada komisjonil tõhusamalt täita oma eesmärke ning tulemuslikumalt hallata ja rakendada Euroopa poliitikat ELi haldusasutuste, kodanike ja ettevõtjate huvides.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad