Navigatsioonitee

Informaatika peadirektoraat (DIGIT)

Ülesanded

Informaatika peadirektoraadi ülesanne on võimaldada komisjonil tõhusalt ja tulemuslikult kasutada info- ja sidetehnoloogiat, et saavutada oma organisatsioonilised ja poliitilised eesmärgid.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Günther Oettinger
Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete volinik

Digital Economy and Society
Informaatika peadirektoraat on üks peadirektoraatidest, mis kuulub minu vastutusalasse...
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial (IKT) on väga oluline roll moodsa, dünaamilise ja professionaalse töökeskkonna loomisel komisjonis, kellelt oodatakse suurepäraseid tulemusi.
Get details
Stephen Quest
Informaatika peadirektor

Director General for Informatics
Koostöös sidusrühmadega...
Informaatika peadirektoraat pakub innovatiivseid vahendeid, lahendusi ja e-teenuseid, et võimaldada komisjonil tõhusamalt täita oma eesmärke ning tulemuslikumalt hallata ja rakendada Euroopa poliitikat ELi haldusasutuste, kodanike ja ettevõtjate huvides.