Navigatsioonitee

Informaatika peadirektoraat (DIGIT)

Ülesanded

Informaatika peadirektoraadi ülesanne on võimaldada komisjonil tõhusalt ja tulemuslikult kasutada info- ja sidetehnoloogiat, et saavutada oma organisatsioonilised ja poliitilised eesmärgid.

 

DIGIT to assess the security of the open source software 

15/10/2015DIGIT will perform a security audit of the free and open source solutions used by the European Parliament and the European Commission.  

New Headquarters for CERT-EU

30/09/2015​Vice-president Andrus Ansip and Commissioner Günther Oettinger inaugurated CERT-EU's new premises today. The Computer Security Incident Response Team of the EU institutions moved into new headquarters to accommodate its increase in staffing and expansion of activity. 

An Interactive EU Funded Projects Repository

24/09/2015The European Commission published a new Web app with a collection of more than 500 EU funded projects.  
Günther Oettinger
Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete volinik

Digital Economy and Society
"Informaatika peadirektoraat on üks peadirektoraatidest, mis kuulub minu vastutusalasse..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Stephen Quest
Informaatika peadirektor

Director General for Informatics
Koostöös sidusrühmadega...
Informaatika peadirektoraat pakub innovatiivseid vahendeid, lahendusi ja e-teenuseid, et võimaldada komisjonil tõhusamalt täita oma eesmärke ning tulemuslikumalt hallata ja rakendada Euroopa poliitikat ELi haldusasutuste, kodanike ja ettevõtjate huvides.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.
Information on meetings held by Director-General Stephen Quest