Navigatsioonitee

Informaatika peadirektoraat (DIGIT)

Ülesanded

Informaatika peadirektoraadi ülesanne on võimaldada komisjonil tõhusalt ja tulemuslikult kasutada info- ja sidetehnoloogiat, et saavutada oma organisatsioonilised ja poliitilised eesmärgid.

 

The European Commission signed an agreement with OpenPEPPOL

11/05/2015In the terms of the agreement, the Commission will host a central service of the eDelivery network – the Service Metadata Locator - which allows participants in the network to dynamically locate each other across Europe. 

SEMIC 2015 – 5th Semantic Interoperability Conference (Riga, 5 May 2015)

27/04/2015On 5 May, the ISA Programme of the European Commission is organising its annual conference on Semantic Interoperability for e-Government, together with the Latvian Presidency of the Council of the European Union. Last year's conference attracted some 200 participants from more than 30 countries. 

The European Commission has renewed its internal Open Source Software Strategy

27/03/2015The 10-point document focuses on the procurement of open source software and the Commission's services contribution to open source software projects. The strategy also provides for more of the software developed within the Commission to be published as open source. 
Günther Oettinger
Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete volinik

Digital Economy and Society
"Informaatika peadirektoraat on üks peadirektoraatidest, mis kuulub minu vastutusalasse..."
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Stephen Quest
Informaatika peadirektor

Director General for Informatics
Koostöös sidusrühmadega...
Informaatika peadirektoraat pakub innovatiivseid vahendeid, lahendusi ja e-teenuseid, et võimaldada komisjonil tõhusamalt täita oma eesmärke ning tulemuslikumalt hallata ja rakendada Euroopa poliitikat ELi haldusasutuste, kodanike ja ettevõtjate huvides.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.
Information on meetings held by Director-General Stephen Quest