Διαδρομή πλοήγησης

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT)

Περιγραφή αποστολής

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης είναι να διευκολύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας για να επιτύχει τους οργανωτικούς και πολιτικούς της στόχους.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. The 8th edition ICT2014:Digital Now! looked at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Günther Oettinger
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις

Digital Economy and Society
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής είναι μία από τις Γενικές Διευθύνσεις για τις οποίες είμαι αρμόδιος.
Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σημαντικότατος παράγοντας για την εξασφάλιση σύγχρονου, δυναμικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος εργασίας στην Επιτροπή, περιβάλλοντος που να προωθεί και να παρέχει εξαίρετα αποτελέσματα.
Get details
Stephen Quest
Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Πληροφορικής

Director General for Informatics
Σε συνεργασία με τους εταίρους μας χρήστες πληροφορικής.
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής προσφέρει καινοτόμα εργαλεία, λύσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα συμβάλουν ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, προκειμένου να υλοποιήσει ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των δημοσίων διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.