Διαδρομή πλοήγησης

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT)

Περιγραφή αποστολής

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης είναι να διευκολύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας για να επιτύχει τους οργανωτικούς και πολιτικούς της στόχους.

 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 

First work programme under ISA² adopted

25/04/2016The EUR 131 million programme, which runs from 2016 to 2020, supports the development of interoperability solutions for the modernisation of public administrations across Europe. 

Information Session on the AS4 profile of eDelivery

20/04/2016The European Commission is holding a half day information session on Thursday 26 May for software vendors, system integrators, implementers and training providers interested in AS4 profile. The event is part of CEF Digital program. 
Günther Oettinger
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις

Digital Economy and Society
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής είναι μία από τις Γενικές Διευθύνσεις για τις οποίες είμαι αρμόδιος.
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Πληροφορικής

Director General for Informatics
"Σε συνεργασία με τους εταίρους μας χρήστες πληροφορικής."
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής προσφέρει καινοτόμα εργαλεία, λύσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα συμβάλουν ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, προκειμένου να υλοποιήσει ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των δημοσίων διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad