Διαδρομή πλοήγησης

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT)

Περιγραφή αποστολής

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης είναι να διευκολύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας για να επιτύχει τους οργανωτικούς και πολιτικούς της στόχους.

 

European competition for reusable IT solutions in public administration

18/07/2016To promote the visibility of IT solutions and to encourage their reuse, the European Commission has decided to single out the most used and successful ones in the public sector through the new EC Sharing and Reuse Awards. 

Collaborative spaces now live on CEF Digital portal

06/07/2016The European Commission has launched the CEF Digital Portal, home to the CEF building blocks. Via the portal's collaborative platform, Public Administrations, Businesses and stakeholders can meet, discuss and collaborate on the CEF building blocks. 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 
Günther Oettinger
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις

Digital Economy and Society
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής είναι μία από τις Γενικές Διευθύνσεις για τις οποίες είμαι αρμόδιος.
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Πληροφορικής

Director General for Informatics
"Σε συνεργασία με τους εταίρους μας χρήστες πληροφορικής."
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής προσφέρει καινοτόμα εργαλεία, λύσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα συμβάλουν ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, προκειμένου να υλοποιήσει ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των δημοσίων διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad