Διαδρομή πλοήγησης

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT)

Περιγραφή αποστολής

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης είναι να διευκολύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας για να επιτύχει τους οργανωτικούς και πολιτικούς της στόχους.

 

The European Commission signed an agreement with OpenPEPPOL

11/05/2015In the terms of the agreement, the Commission will host a central service of the eDelivery network – the Service Metadata Locator - which allows participants in the network to dynamically locate each other across Europe. 

SEMIC 2015 – 5th Semantic Interoperability Conference (Riga, 5 May 2015)

27/04/2015On 5 May, the ISA Programme of the European Commission is organising its annual conference on Semantic Interoperability for e-Government, together with the Latvian Presidency of the Council of the European Union. Last year's conference attracted some 200 participants from more than 30 countries. 

The European Commission has renewed its internal Open Source Software Strategy

27/03/2015The 10-point document focuses on the procurement of open source software and the Commission's services contribution to open source software projects. The strategy also provides for more of the software developed within the Commission to be published as open source. 
Günther Oettinger
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις

Digital Economy and Society
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής είναι μία από τις Γενικές Διευθύνσεις για τις οποίες είμαι αρμόδιος.
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Stephen Quest
Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Πληροφορικής

Director General for Informatics
"Σε συνεργασία με τους εταίρους μας χρήστες πληροφορικής."
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής προσφέρει καινοτόμα εργαλεία, λύσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα συμβάλουν ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, προκειμένου να υλοποιήσει ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των δημοσίων διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ.
As part of the Commission's commitment to transparency, Directors-General publish information on meetings held with organisations or self-employed individuals.
Information on meetings held by Director-General Stephen Quest