Cesta

Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT)

Poslání generálního ředitelství

Posláním generálního ředitelství je umožnit Komisi účinně využívat informační a komunikační technologie při dosahování svých organizačních a politických cílů.

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Maroš Šefčovič
Místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu

Commissioner for Inter-Institutional Relations and Administration
Generální ředitelství pro informatiku je jedním z generálních ředitelství, za které jsem odpovědný...
Informační a komunikační technologie (IKT) hrají velmi významnou roli při zajišťování moderního, dynamického a profesionálního pracovního prostředí v Komisi, které podporuje a umožňuje dosahovat co nejlepších výsledků.
Get details
Stephen Quest
Generální ředitel pro informatiku

Director General for Informatics
V partnerství se všemi zainteresovanými stranami...
Generální ředitelství pro informatiku poskytuje inovativní nástroje, řešení a e-služby, aby Komise mohla účinně a efektivně plnit své cíle, a tak realizovat evropské strategie ku prospěchu veřejné správy, občanů a podniků v EU.