Cesta

Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT)

Poslání generálního ředitelství

Posláním generálního ředitelství je umožnit Komisi účinně využívat informační a komunikační technologie při dosahování svých organizačních a politických cílů.

 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 

First work programme under ISA² adopted

25/04/2016The EUR 131 million programme, which runs from 2016 to 2020, supports the development of interoperability solutions for the modernisation of public administrations across Europe. 

Information Session on the AS4 profile of eDelivery

20/04/2016The European Commission is holding a half day information session on Thursday 26 May for software vendors, system integrators, implementers and training providers interested in AS4 profile. The event is part of CEF Digital program. 
Günther Oettinger
Místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu

Digital Economy and Society
Generální ředitelství pro informatiku je jedním z generálních ředitelství, za které jsem odpovědný...
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Generální ředitel pro informatiku

Director General for Informatics
"V partnerství se všemi zainteresovanými stranami..."
Generální ředitelství pro informatiku poskytuje inovativní nástroje, řešení a e-služby, aby Komise mohla účinně a efektivně plnit své cíle, a tak realizovat evropské strategie ku prospěchu veřejné správy, občanů a podniků v EU.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad