Cesta

Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT)

Poslání generálního ředitelství

Posláním generálního ředitelství je umožnit Komisi účinně využívat informační a komunikační technologie při dosahování svých organizačních a politických cílů.

 

InterHack - the first interinstitutional hackathon

25/10/2016The first hackathon*, jointly organised by the European Commission (DIGIT), the European Parliament (DG ITEC) and the Council of the EU took place on 15th of October in Brussels.  Five teams presented innovative ideas to improve the way of working with the help of new technologies. 

European Interoperability Framework: Results from Open Consultation

06/10/2016The European Commission has published the results of the open public consultation on the revision of the European Interoperability Framework. Respondents from 27 countries sent a total of 179 contributions. The Commission will further analyse the results and take them into account when determining the type of instrument to propose. 

European competition for reusable IT solutions in public administration

18/07/2016To promote the visibility of IT solutions and to encourage their reuse, the European Commission has decided to single out the most used and successful ones in the public sector through the new EC Sharing and Reuse Awards. 
Günther Oettinger
Místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu

Digital Economy and Society
Generální ředitelství pro informatiku je jedním z generálních ředitelství, za které jsem odpovědný...
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Generální ředitel pro informatiku

Director General for Informatics
"V partnerství se všemi zainteresovanými stranami..."
Generální ředitelství pro informatiku poskytuje inovativní nástroje, řešení a e-služby, aby Komise mohla účinně a efektivně plnit své cíle, a tak realizovat evropské strategie ku prospěchu veřejné správy, občanů a podniků v EU.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad