Навигационна пътека

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT)

Цели и задачи

Целта на генералната дирекция е да даде възможност на Комисията да използва ефективно информационните и комуникационни технологии за постигане на своите организационни и политически цели...

 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 

First work programme under ISA² adopted

25/04/2016The EUR 131 million programme, which runs from 2016 to 2020, supports the development of interoperability solutions for the modernisation of public administrations across Europe. 

Information Session on the AS4 profile of eDelivery

20/04/2016The European Commission is holding a half day information session on Thursday 26 May for software vendors, system integrators, implementers and training providers interested in AS4 profile. The event is part of CEF Digital program. 
Günther Oettinger
Заместник-председател, „Междуинституционални отношения и администрация“

Digital Economy and Society
"Генерална дирекция „Информатика“ е една от генералните дирекции, за които отговарям ... "
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Генерален директор на ГД „Информатика“

Director General for Informatics
Партньорски отношения със заинтересованите страни ...
Генерална дирекция „Информатика“ предлага новаторски инструменти, решения и електронни услуги, посредством които целите на ЕК се постигат по-ефективно и ефикасно, а европейските политики достигат публичните администрации, гражданите на ЕС и бизнеса.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad