Навигационна пътека

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT)

Цели и задачи

Целта на генералната дирекция е да даде възможност на Комисията да използва ефективно информационните и комуникационни технологии за постигане на своите организационни и политически цели...

 
ICT 2013

The ICT Conference is DIGIT's landmark event. This year's 8th edition Digital Now! will look at how innovation should help public administrations face the challenges ahead as regards performance, engagement with citizens and keeping up with technological progress while being aware of security issues. DIGIT ICT 2014 will take place on November 18th in Brussels.


ICT 2013

Launched in 2013, EUSurvey is the European Commission's official online survey-management system built for the creation of user satisfaction surveys and public consultations. Built at DIGIT and financed by the ISA programme, EUSurvey is fully open source. EUSurvey is offered as a public service to all European Citizens and can be accessed here.

Günther Oettinger
Заместник-председател, „Междуинституционални отношения и администрация“

Digital Economy and Society
Генерална дирекция „Информатика“ е една от генералните дирекции, за които отговарям ...
Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат много важна роля за осигуряването на съвременна, динамична и професионална работна среда в Комисията, в която се насърчават и постигат най-добри резултати.
Get details
Stephen Quest
Генерален директор на ГД „Информатика“

Director General for Informatics
Партньорски отношения със заинтересованите страни ...
Генерална дирекция „Информатика“ предлага новаторски инструменти, решения и електронни услуги, посредством които целите на ЕК се постигат по-ефективно и ефикасно, а европейските политики достигат публичните администрации, гражданите на ЕС и бизнеса.