Навигационна пътека

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT)

Цели и задачи

Целта на генералната дирекция е да даде възможност на Комисията да използва ефективно информационните и комуникационни технологии за постигане на своите организационни и политически цели...

 

European competition for reusable IT solutions in public administration

18/07/2016To promote the visibility of IT solutions and to encourage their reuse, the European Commission has decided to single out the most used and successful ones in the public sector through the new EC Sharing and Reuse Awards. 

Collaborative spaces now live on CEF Digital portal

06/07/2016The European Commission has launched the CEF Digital Portal, home to the CEF building blocks. Via the portal's collaborative platform, Public Administrations, Businesses and stakeholders can meet, discuss and collaborate on the CEF building blocks. 

eGov in your country - state of play

23/05/2016Are you looking for a comprehensive overview of eGovernment in your country? The European Commission has published its annual update of the eGovernment factsheets for the 28 EU Member States and some six further countries. 
Günther Oettinger
Заместник-председател, „Междуинституционални отношения и администрация“

Digital Economy and Society
"Генерална дирекция „Информатика“ е една от генералните дирекции, за които отговарям ... "
Website of Gunther Oettinger
Andrus Ansip
Vice-President for the Digital Single Market

Digital Economy and Society
"A safe and secure connected digital space for Europe..."
Website of Andrus Ansip
Gertrud Ingestad
Генерален директор на ГД „Информатика“

Director General for Informatics
Партньорски отношения със заинтересованите страни ...
Генерална дирекция „Информатика“ предлага новаторски инструменти, решения и електронни услуги, посредством които целите на ЕК се постигат по-ефективно и ефикасно, а европейските политики достигат публичните администрации, гражданите на ЕС и бизнеса.

Information on meetings held by Director-General Gertrud Ingestad