Sökväg

 

Kontaktuppgifter

Europe Direct

Din direktlinje till Europeiska unionen

Få svar på dina frågor om Europeiska unionen

Europe Direct

Generaldirektoratet för Informationsteknik (DIGIT)

Allmänna frågor till DIGIT :
  
Frågor om offentlig upphandling :
  
Kontakta webbansvarig för den här webbplatsen :

 

Du kan också skriva eller ringa till oss :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgien
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxemburg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1