Navigacijska pot

 

Kontaktni podatki

Europe Direct

Neposredna povezava z Evropsko unijo

Za vsa vprašanja v zvezi z Evropsko unijo

Europe Direct

Generalni direktorat za informatiko (DIGIT)

Za splošna vprašanja za DIGIT :
  
Za vprašanja o javnih naročilih :
  
Za vprašanja za skrbnika spletišča :

 

Lahko nam tudi pišete ali nas pokličete::

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxembourg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1