Navigačný riadok

 

Kontaktné informácie

Europe Direct

Priama linka do Európskej únie

zodpovie vaše otázky o Európskej únii

Europe Direct

Generálne riaditeľstvo pre informatiku (DIGIT)

Všeobecné otázky o DIGIT-e :
  
Otázky o verejnom obstarávaní :
  
Kontakt na webmastera ohľadom týchto stránok :

 

Môžete sa na nás obrátiť aj poštou alebo telefonicky :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgicko
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxembursko
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1