Ścieżka nawigacji

 

Informacje kontaktowe

Europe Direct

Bezpośrednie połączenie z Unią Europejską

Odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej

Europe Direct

Dyrekcja Generalna ds. Informatyki (DIGIT)

Pytania ogólne do DIGIT :
  
Pytania dotyczące zamówień publicznych :
  
Kontakt z opiekunem strony w sprawach dotyczących strony :

 

Można się z nami skontaktować również pocztowo lub telefonicznie :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgia
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luksemburg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1