Kruimelpad

 

Contactinformatie

Europe Direct

YUw rechtstreekse verbinding met de Europese Unie

Voor uw vragen over de Europese Unie

Europe Direct

Directoraat-generaal Informatica (DIGIT)

Voor algemene informatie over DG DIGIT :
  
Voor informatie over openbare aanbestedingen :
  
Contact opnemen met de webmaster
over deze site :

 

Contact opnemen via de post of per telefoon :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
België
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxemburg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1