Mogħdija tan-navigazzjoni

 

Tagħrif dwar kif Tikkuntattjana

Europe Direct

Il-linja diretta tiegħek ma' l-Unjoni Ewropea

Għall-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea

Europe Direct

Id-Direttorat Ġenerali għall-Informatika (DIGIT)

Għal mistoqsijiet ġenerali lil DIGIT :
  
Għal mistoqsijiet dwar il-Prokura Pubblika :
  
Biex tikkuntattja lil webmaster rigward dan is-sit :

 

Tista' tikkuntattjana wkoll bil-posta jew bit-telefown :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Il-Belġju
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Il-Lussemburgu
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1