Navigācijas ceļš

 

Kontaktinformācija

Europe Direct

Jūsu tiešais savienojums ar Eiropas Savienību

Atbildes uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību

Europe Direct

Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT)

Vispārīgi jautājumi DIGIT :
  
Jautājumi par publisko iepirkumu :
  
Saziņa ar tīmekļa pārzini saistībā ar šo vietni :

 

Ar mums var sazināties arī pa pastu un tālruni :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgie
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Lucembursko
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1