Navigatsioonitee

 

Kontaktandmed

Europe Direct

Teie otseühendus Euroopa Liiduga

Vastused küsimustele Euroopa Liidu kohta

Europe Direct

Informaatika peadirektoraat (DIGIT)

Üldised küsimused informaatika peadirektoraadi kohta :
  
Küsimused avalike hangete kohta :
  
Käesolevat veebisaiti puudutavad küsimused veebimeistrile :

 

Võite meiega ühendust võtta ka posti või telefoni teel :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgia
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luksemburg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1