Sti

 

Kontaktoplysninger

Europe Direct

Din direkte forbindelse til EU

Få svar på dine spørgsmål om EU

Europe Direct

Generaldirektoratet for Informationsteknologi (DIGIT)

Generelle spørgsmål til DIGIT :
  
Spørgsmål om offentlige indkøbsaftaler :
  
Kontakt til webmaster om dette websted :

 

Du kan også kontakte os pr. brev eller telefon :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgien
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxembourg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1