Cesta

 

Kontaktní informace

Europe Direct

Vaše přímá linka pro spojení s Evropskou unií

Pro vaše dotazy o Evropské unii

Europe Direct

Generální ředitelství pro Informatiku (DIGIT)

Pro obecné dotazy pro DIGIT :
  
Pro dotazy o veřejných zakázkách :
  
Chcete-li kontaktovat správce těchto stránek :

 

Rovněž se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgie
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Lucembursko
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1