Навигационна пътека

 

Информация за контакти

Europe Direct

Вашата пряка линия към Европейския съюз

За Вашите въпроси за Европейския съюз

Europe Direct

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT)

PЗа общи въпроси към DIGIT :
  
За въпроси за обществени поръчки :
  
За контакт с уебмастъра относно сайта :

 

Можете да се свържете също чрез електронна поща или телефон :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxembourg
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1