Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Gente Ποιος κάνει τι;

Βιογραφικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή - Irene Souka en PDF

Βλ. επίσης : Βιογραφικά σημειώματα των Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής, των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών και άλλων ασκούντων αντίστοιχα καθήκοντα en

Οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης

  • Oργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσής Deutsch - FR - Franais PDF
  • μέσω του ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου των ευρωπαϊκών οργάνων (διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες και περιλαμβάνει μόνο το διοικητικό προσωπικό)·
  • μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (; διατίθεται στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά· περιλαμβάνει όλο το προσωπικό DeutschFrancais )


Ο ιστοχώρος του Επιτρόπου

Στον ιστοχώρο του Αντιπροέδρου Kristalina Georgieva παρουσιάζεται το σύνολο της δράσης του όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας καθώς και τις άλλες Υπηρεσίες που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του.

Θα βρείτε επίσης το βιογραφικό του σημείωμα και άλλες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα πλαίσια του ιδιαίτερου γραφείου του.