Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

Gente Hvem gør hvad?

Generaldirektørens CV - Irene Souka en PDF

Se ogs: CV'erne for Kommissionens generaldirektrer, vicegeneraldirektrer og tilsvarende embedsmnd


Generaldirektoratets organisationsdiagram

  • Generaldirektorats organisationsdiagram Deutsch - FR - Franais PDF
  • den elektroniske fortegnelse over EU-institutionerne (findes på alle de officielle sprog, men omfatter kun personale i ledende stillinger)
  • Kommissionens tjenestegrene og personale (findes på tysk, engelsk og fransk og omfatter hele personalet DeutschFranais)

Kommissærens websted

Webstedet for Kristalina Georgieva, der er næstformand i Kommissionen, indeholder en præsentation af Kristalina Georgieva' arbejde i Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed og i forbindelse med andre tjenester, der er under her ansvarsområde.

Webstedet indeholder ligeledes Kristalina Georgieva' CV og andre personlige data samt opgavefordelingen i hans kabinet.