Personal och säkerhet

Ytterligare verktyg

bibliotek Vår verksamhet

Generaldirektoratet för Personal och säkerhet sysselsätter ca 800 personer, varav merparten - närmare 700 personer - arbetar i Bryssel och resten i Luxemburg.

Arbetet vid vårt generaldirektorat syftar huvudsakligen till att säkerställa att institutionen fungerar väl genom att en politik formuleras för mänskliga resurser och säkerhet.

De utmaningar vi står inför är betydande då vårt mål är att säkerställa en offentlig tjänst av hög kvalitet. I detta perspektiv har, sedan den 1 januari 2003, ett visst antal administrativa och stödjande uppgifter, som vårt generaldirektorat tidigare svarade för, anförtrotts fyra nya kontor.

Denna överföring gäller huvudsakligen verksamhet som rör den dagliga förvaltningen av t. ex, förvaltning av löner och infrastruktur jämte rekrytering av personal. Likaledes har intern verksamhet rationaliserats och vi kan koncentrera oss bättre på att utarbeta riktlinjer för arbetsvillkoren och arbetsmiljön för den europeiska offentliga förvaltningen.