Personele middelen en veiligheid

Extra tools

Bibliotheek  Wat doen wij?

Bij het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid werken ongeveer 800 mensen waarvan de meeste - meer dan 700 personen - in Brussel en de overigen in Luxemburg.

De hoofdtaak van ons directoraat-generaal is erop toe te zien dat de Commissie goed functioneert. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van menselijk kapitaal en veiligheid.

Wij zien ons gesteld voor grote uitdagingen, want ons doel is hoogwaardige openbare diensten te verzekeren. Daarom hebben wij vanaf 1 januari 2003 een aantal administratieve en ondersteunende taken afgestoten en toevertrouwd aan vier nieuwe bureaus.

Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden die te maken hebben met het dagelijks beheer, zoals het beheer van salarissen en infrastructuur en de personeelsselectie. Daarmee zijn de interne werkzaamheden gestroomlijnd en kunnen wij onze aandacht meer richten op het formuleren van beleid voor de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving in de Europese openbare diensten.