Henkilöstöhallinto ja turvallisuus

Lisätyökalut

kirjasto Tehtävät

Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastossa työskentelee noin 800 henkilöä, useimmat heistä — lähes 700 henkilöä — Brysselissä, ja loput Luxemburgissa.

Tämän pääosaston tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa komission moitteeton toiminta ja määritellä toimintaperiaatteet seuraavilla aloilla: henkilöresurssit ja turvallisuus.

Pääosaston työ on haasteellista, sillä päämääränä on varmistaa julkishallinnon korkea taso komissiossa. Tämän vuoksi osa henkilöstön ja hallinnon pääosastolle kuuluneista hallinnollisista ja tukitehtävistä on siirretty 1. tammikuuta 2003 alkaen neljän uuden toimiston vastuulle.

Kyseessä ovat lähinnä päivittäiset hallintotoimet, kuten palkka-asiat ja infrastruktuuri, sekä henkilöstön rekrytointi. Kun sisäinen toiminta on tällä tavalla rationalisoitu, pääosasto voi paremmin keskittyä niiden toimintaperiaatteiden laatimiseen, joilla määritellään komission virkamiesten työolot ja työympäristö.