Personal och säkerhet

Ytterligare verktyg

bibliotekSäkerhet

När det gäller säkerheten består vår verksamhet i huvudsak av att

  • förekomma och hantera kriser, genom att tillhandahålla en enda kontaktpunkt utanför arbetstid och genom att säkerställa en övervakning av säkerhetsläget i nära samarbete med de nationella myndigheterna,

  • främja spridningen av en ny säkerhetskultur hos vår personal,

  • utreda varje olaglig handling som begås i kommissionens byggnader,

  • fastställa och genomföra åtgärder som rör teknisk säkerhet och säkerhet hos informationsteknik och telekommunikationer för utbyte av sekretessbelagd information inom och utom institutionen.

  • Läs mer om sekretess och skydd av personuppgifter i samband med säkerhetskontroller: BG - ES - CS - DA - DE - ET - EL - EN - FR - IT - HU - LT - LV - MT -NL - PL - PT- RO - SK - SL - FI - SV - pdf