Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Ασφάλεια

Ως προς την ασφάλεια, η δραστηριότητά μας έγκειται ουσιαστικά στα εξής:
  • πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων, δημιουργώντας ενιαίο σημείο επαφής εκτός των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών και επιβλέποντας την κατάσταση της ασφάλειας σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές·

  • ενθάρρυνση της διάδοσης μιας νέας αντίληψης για την ασφάλεια στο προσωπικό μας·

  • διερεύνηση παράνομων πράξεων που διαπράττονται στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής·

  • καθορισμός και εφαρμογή των μέτρων τεχνικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής ασφάλειας για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Επιτροπής.

  • Περισσότερες πληροφορίες: Δήλωση εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας: BG - ES - CS - DA - DE - ET - EL - EN - FR - IT - HU - LT - LV - MT -NL - PL - PT- RO - SK - SL - FI - SV - pdf