Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

Avis Publikationer og andet materiale

  • Kommissionens tjenestemandsportal English

Alt hvad du vil vide om Kommissionens tjenestemænd: hvem er de, hvad laver de, hvor arbejder de, hvilke jobmuligheder er der osv.

  • Webstedet om administrativ reform English

På dette websted kan du finde detaljerede oplysninger om den mest gennemgribende interne modernisering siden Europa-Kommissionens oprettelse i 1958. Målet var at opbygge en moderne offentlig personal, säkerhet der går ind for effektivitet, åbenhed og ansvarlighed. Den 1. maj 2004 trådte den nye personalevedtægt i kraft som afslutning på en gennemgribende modernisering af Kommissionens personalepolitik.

Brochurer:

Lovgivning:

De regler, der gælder for Kommissionens ansatte, er fastsat i Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. PDF

Se også reglerne for udstationerede nationale eksperter. English