Resurse umane şi securitate

Inne narzędzia

Pensia pentru limită de vârstă şi pensionarea anticipată
Întrebări / Răspunsuri

Cine plăteşte pentru pensia pentru limită de vârstă a funcţionarilor?

În fiecare lună, funcţionarii plătesc o contribuţie care le este reţinută din salariu. În prezent, aceasta se ridică la 11,3% şi le permite să beneficieze, în anumite condiţii, de dreptul la pensie.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească funcţionarii pentru a avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă?

  • • Să fi avut o activitate de cel puţin 10 ani (pensia se plăteşte numai începând cu vârsta pensionării);
    sau
  • • Să aibă peste 63 de ani (art. 77 din Statut), caz în care nu se mai pune problema vechimii în muncă.

Care este valoarea maximă a pensiei pentru limită de vârstă?

70% din ultimul salariu de bază. 1,90% din acest ultim salariu de bază îi revine funcţionarului pentru fiecare an de activitate (art. 77 din Statut). De exemplu, după 10 ani de activitate, un funcţionar ar avea dreptul la 19% din ultimul său salariu de bază, începând cu vârsta pensionării.

La ce vârstă ies la pensie funcţionarii?

  • a) fie din oficiu, în ultima zi a lunii în care împlinesc 65 de ani,

  • b) fie la cerere, dacă au cel puţin 63 de ani (art. 52 din Statut).

Funcţionarilor care lucrau la data de 1 mai 2004 (data intrării în vigoare a noului statut, li se aplică dispoziţii tranzitorii, printre care:

    • pentru funcţionarii care, la data de 1 mai 2004, aveau cel puţin 50 de ani sau minim 20 de ani de activitate, vârsta pensionării rămâne în continuare vârsta de 60 de ani.
    • pentru funcţionarii care, la data de 1 mai 2004, aveau vârsta cuprinsă între 30 şi 49 de ani, vârsta pensionării variază între 60 de ani şi 2 luni şi 62 de ani şi 8 luni (pentru tabelul detaliat, a se vedea art. 22 anexa XIII din Statut).

Funcţionarii au dreptul de a se pensiona anticipat?

Dacă îşi încetează activitatea înaintea vârstei „normale” de pensionare (cel puţin 63 de ani sau chiar o vârstă inferioară pentru cei care erau deja funcţionari la 1 mai 2004) şi dacă au cel puţin 55 de ani şi 10 ani de activitate , funcţionarii pot opta pentru pensie pentru limită de vârstă imediată. În acest caz, ei îşi pierd o parte din drepturi, iar pensia li se va reduce cu 3,5% pentru fiecare an rămas până la vârsta normală de pensionare (art. 9, alineat 1, anexa VIII).

Ce înseamnă pensionare anticipată fără reducerea drepturilor la pensie?

Pe baza unor criterii obiective şi a procedurilor stabilite de Comisie, autoritatea învestită cu putere de numire (AIPN) poate decide, în interesul serviciului şi în cazul unui număr foarte mic de persoane, nu aplice această reducere de 3,5% pentru fiecare an rămas până la vârsta normală de pensionare.

Astfel, numărul funcţionarilor care ies la pensie fără nicio reducere a pensiei nu poate depăşi, anual, 10% din numărul total de funcţionari care s-au pensionat, în anul precedent, în baza articolului 52 din Statut (pensionare „normală”) (art. 9, alineat 2, anexa VIII). 

Câţi funcţionari sunt vizaţi de pensionarea anticipată fără reducerea pensiei?

Din 2004 şi până în prezent, numărul total de pensionări în acest regim a fost, la nivelul tuturor instituţiilor, de 387 de funcţionari şi agenţi temporari, din care 227 de funcţionari şi agenţi temporari ai Comisiei ( o medie anuală de 38 de funcţionari în cazul Comisiei).

Pentru anul în curs (2010), după ce au fost analizate 200 de cereri la nivelul Comisiei, se estimează că numărul de pensionări în acest regim va fi de 49.