Zasoby Ludzkie i Bezpieczeństwo

Inne narzędzia

Emerytura i wcześniejsza emerytura
Pytania i odpowiedzi

Jak jest finansowana emerytura urzędników ?

Co miesiąc urzędnicy płacą składkę potrącaną z ich pensji (aktualnie wynosi ona 11,3 proc.), która pozwala im, na określonych zasadach, uzyskać uprawnienia emerytalne.

Jakie warunki musi spełnić urzędnik, aby uzyskać prawo do emerytury ?

  • Urzędnik musi przepracować okres co najmniej 10 lat (świadczenia są wypłacane dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego);
    lub
  • musi ukończyć 63 lata (art. 77 Regulaminu pracowniczego) niezależnie od długości stażu pracy.

Jaka jest maksymalna kwota emerytury?

Kwota emerytury wynosi 70 proc. ostatniego wynagrodzenia podstawowego. Za każdy rok pracy urzędnik zyskuje prawo do 1,90 proc. ostatniego wynagrodzenia podstawowego (art. 77), czyli po 10 latach pracy urzędnik osiągający wiek emerytalny ma prawo do 19 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia podstawowego.

W jakim wieku urzędnik może przejść na emeryturę?

a) Urzędnik może przejść na emeryturę automatycznie ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy 65 lat,

b) lub na własny wniosek, po ukończeniu 63 lat (art. 52 Regulaminu pracowniczego).

W odniesieniu do urzędników, którzy byli już zatrudnieni 1 maja 2004 r. (data wejścia w życie nowego Regulaminu pracowniczego) obowiązują przepisy przejściowe, między innymi: 

  • Urzędnicy, którzy w dniu 1 maja 2004 r. mieli 50 lat lub więcej bądź przepracowali 20 lat lub więcej, są uprawnieni do emerytury za wysługę lat z chwilą osiągnięcia wieku 60 lat.
  • Urzędnicy, którzy w dniu 1 maja 2004 r. mieli od 30 do 49 lat, są uprawnieni do emerytury za wysługę lat z chwilą osiągnięcia wieku od 60 lat i 2 miesięcy do 62 lat i 8 miesięcy (szczegółowa tabela w art. 22 załącznika XIII do Regulaminu pracowniczego).

Czy urzędnikowi przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Urzędnicy, którzy chcą przestać pracować przed osiągnięciem „normalnego” wieku emerytalnego (63 lata lub mniej w przypadku osób, które były urzędnikami przed 1 maja 2004 r.), osiągnęli wiek co najmniej 55 lat i przepracowali 10 lat, mogą wybrać przejście na wcześniejszą emeryturę. W takich przypadkach urzędnik traci część nabytych uprawnień a emerytura zostaje obniżona o 3,5 proc. za każdy rok różnicy między wiekiem w chwili zakończenia pracy a wiekiem, jaki oficjalnie musieliby osiągnąć, aby uzyskać prawo do emerytury (art. 9 ust. 1 załącznik, VIII).

Co oznacza wcześniejsza emerytura bez obniżenia świadczeń emerytalnych?

W oparciu o obiektywne kryteria i procedury ustalone przez Komisję organ powołujący może podjąć decyzję, zgodnie z którą, w interesie służby, w stosunku do bardzo ograniczonej liczby osób nie zostanie zastosowana obniżka w wysokości 3,5 proc.

Łączna liczba urzędników, którzy przechodzą na wcześniejszą emeryturę bez wspomnianej obniżki, nie może rocznie przekroczyć 10 proc. łącznej liczby urzędników wszystkich instytucji, którzy w poprzednim roku przeszli na „normalną” emeryturę zgodnie z art. 52 Regulaminu pracowniczego (art. 9 ust. 2, załącznik VIII).

Ilu urzędników może skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę bez obniżenia świadczeń emerytalnych?

Od 2004 r. łączna liczba osób, które przeszły na emeryturę w ten sposób wynosi 387 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, w tym 227 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Komisji Europejskiej. (Średnio 38 osób rocznie w Komisji.)

W roku 2010 przewidziano 49 miejsc, które zostaną przyznane po przeanalizowaniu z punktu widzenia interesu służby około 200 kandydatur zgłoszonych w Komisji.