Humánerőforrás és biztonság

További eszközök

Öregségi nyugdíj és a előrehozott nyugdíjazás
Kérdések és válaszok

Ki fizeti a tisztviselők öregségi nyugdíját?

A tisztviselők illetményéből minden hónapban sor kerül a nyugdíjjárulék levonására (aránya jelenleg 11,3%), amelynek köszönhetően bizonyos feltételek teljesülése esetén nyugdíjjogosultságot szerezhetnek.

Milyen feltételek teljesülése esetén szerezhetnek a tisztviselők jogosultságot az öregségi nyugdíjra?

 • • Legalább 10 év szolgálati idővel kell rendelkezniük (a nyugdíj kifizetése azonban csak a nyugdíjkorhatárnak megfelelő életkor elérésekor kezdődik meg)
  vagy
 • • Ha a tisztviselő elmúlt 63 éves (a Személyzeti szabályzat 77. cikke értelmében) a szolgálati idő hosszától függetlenül jogosult nyugdíjra.

Legfeljebb mekkora lehet az öregségi nyugdíj összege?

Összege az utolsó alapilletmény 70%-ában lett meghatározva. Minden elismert szolgálati jogviszonyban eltöltött év után az utolsó alapilletmény 1,90 %-át fizetik ki a tisztviselők részére (ld. Személyzeti szabályzat 77. cikke), tehát 10 évi szolgálati idő után a tisztviselőket – amint a nyugdíjkorhatárt elérték – az utolsó alapilletményük 19%-a illeti meg.

Hány éves korban vonulnak nyugdíjba a tisztviselők?

 • a) vagy automatikusan, azon hónap utolsó napján, amelyben 65. életévüket betöltik,
 • b) vagy saját kérésükre, ha legalább 63 évesek (ld. Személyzeti szabályzat, 52. cikk).

  Azokra a tisztviselőkre, akik 2004. május 1-jén (az új Személyzeti szabályzat hatályba lépésekor) szolgálatban álltak, átmeneti intézkedések érvényesek, például :
  • Azokra a tisztviselőkre, akik 2004. május 1-jén betöltötték 50. életévüket vagy idősebbek, vagy legalább 20 év szolgálati idővel rendelkeznek, továbbra is a 60 éves nyugdíjkorhatár vonatkozik.
  • A 2004. május 1-jén 30–49 éves tisztviselőkre vonatkozó nyugdíjkorhatár 60 év 2 hónap és 62 év 8 hónap között mozog (róla a részletes táblázatot ld. a Személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 22. cikkében).

Jogosultak-e a tisztviselők előrehozott nyugdíjazásra?

Ha a tisztviselők a „normál” nyugdíjazási életkor (63 év, legalábbis azok számára, akik már 2004. május 1-je előtt is tisztviselők voltak) elérése előtt kiléptek a szolgálatból, legalább 55 évesek, és rendelkeznek 10 év szolgálati idővel, akkor választhatják az öregségi nyugdíj azonnali folyósítását. A tisztviselők ebben az esetben elveszítik a már megszerzett nyugdíj-jogosultságuk egy részét. A nyugdíjuk összegét az életkoruk alapján, a nyugdíjba vonulásuk időpontjának megfelelően a jogosultságot megelőző minden év után 3,5 %-kal csökkentik (ld. VIII. melléklet, 9. cikk, (1) bekezdés).

Mit értünk a nyugdíjjogosultság csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjon?

A kinevezésre jogosult hatóság a Bizottság által megszabott objektív kritériumok és eljárások alapján dönthet úgy, hogy a személyek igen szűk köre esetében a szolgálat érdekében eltekint a jogosultságot megelőző minden év utáni 3,5 %-os csökkentés alkalmazásától.

A nyugdíjcsökkentés nélkül nyugdíjba vonuló tisztviselők száma egy adott évben nem haladhatja meg az előző évben az összes intézményből a Személyzeti szabályzat 52. cikke értelmében („normál”) nyugdíjba vonuló tisztviselők számának 10%-át (ld. Személyzeti szabályzat, VIII. melléklet, 9. cikk, (2) bekezdés).

Hány tisztviselőt érint a nyugdíjjogosultság csökkentése nélküli előrehozott nyugdíj ?

A 2004 óta az összes intézményből e rendszerben nyugdíjba vonuló tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak összlétszáma 387 fő, közülük 227-en a Bizottság alkalmazásában álltak. (Ez a Bizottság esetében évente átlagosan 38 ilyen jellegű nyugdíjazást jelent.)

2010-ben előreláthatólag49 efféle nyugdíjazás várható a 200 bizottsági alkalmazott pályázatának a szolgálati érdek fényében való megvizsgálása után.

s