Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

Bibliotek

Alderspension og førtidspension
Spørgsmål og svar

Hvem betaler EU-tjenestemændenes pension?

Hver måned betaler tjenestemændene en del af deres løn (i øjeblikket 11,3 %) til deres pension. Alle har ret til pension, når visse betingelser er opfyldt.

Hvilke betingelser skal tjenestemænd opfylde for at få ret til pension?

 • De skal have arbejdet for EU i mindst 10 år (pensionen udbetales først, når man når pensionsalderen) 
  eller
 • De skal være mindst 63 år (art. 77 i personalevedtægten), uanset anciennitet.

Hvad er det højeste, man kan få i pension?

Tjenestemænd kan få op til 70 % af den sidste grundløn. For hvert tjenesteår optjener man 1,90 % af den sidste grundløn (art. 77 i personalevedtægten). En tjenestemand med 10 års anciennitet har altså ret til 19 % af den sidste grundløn, når han eller hun når pensionsalderen. 

Hvornår kan en tjenestemand gå på pension?

 • a) Enten uden ansøgning den sidste dag i den måned, hvor han eller hun fylder 65 år, eller
 • b) Efter ansøgning, når tjenestemanden er mindst 63 år (art. 52 i personalevedtægten).

  Tjenestemænd, der allerede var ansat den 1. maj 2004 (hvor den nye vedtægt trådte i kraft), er omfattet af visse overgangsregler: 
  • For tjenestemænd, der var fyldt 50 år eller havde en anciennitet på mindst 20 år den 1. maj 2004, er pensionsalderen 60 år.
  • For tjenestemænd, der var mellem 30 og 49 år den 1. maj 2004, er pensionsalderen mellem 60 år og 2 måneder og 62 år og 8 måneder (se tabel i art. 22 i bilag XIII til vedtægten).

Kan tjenestemænd gå på førtidspension?

Tjenestemænd, der vil forlade tjenesten, inden de når pensionsalderen (63 år eller mindre for dem, der allerede var ansat den 1. maj 2004), kan, hvis de er mindst 55 år og har 10 års anciennitet, vælge at gå på førtidspension. I så fald mister de en del af deres opsparede pensionsrettigheder, og pensionen nedsættes med 3,5 % for hvert år, der er frem til den alder, hvor de ville have opnået ret til alderspension (art. 9, stk.1, i bilag VIII). 

Kan man gå på førtidspension uden pensionsnedsættelse?

Ansættelsesmyndigheden kan på grundlag af objektive kriterier og efter procedurer fastlagt af Kommissionen beslutte i tjenestens interesse ikke at anvende den ovennævnte nedsættelse på 3,5 % pr. år for et meget begrænset antal ansatte.

Det samlede antal tjenestemænd, der kan gå på førtidspension uden at få nedsat deres pension, må ikke overstige 10 % af det samlede antal tjenestemænd, der gik på pension (efter vedtægtens artikel 52) året inden ("normal" pension) (art. 9, stk. 2, i bilag VIII). 

Hvor mange tjenestemænd er gået på førtidspension uden pensionsnedsættelse?

Siden 2004 er i alt 387 tjenestemænd og midlertidigt ansatte gået på førtidspension uden pensionsnedsættelse. Heraf var 227 ansat i Kommissionen. Det svarer i gennemsnit til 38 om året i Kommissionen.

I 2010venter man, at tallet kommer op på 49 ud af de 200 ansøgninger, der blev indgivet til Kommissionen.