Henkilöstöhallinto ja turvallisuus

Lisätyökalut

kirjastoTehtävänkuvaus

Tehtävänä on parantaa komission edellytyksiä toimia parhaita toimintatapoja hyödyntävänä ja osaamiseen perustuvana julkishallintona

  • luomalla sellaiset työehdot ja ympäristön, joiden ansiosta henkilöstö voi käyttää kykyjään maksimaalisesti, ja kehittämällä niitä jatkuvasti,
  • kehittämällä ja edistämällä tehokkaita työskentelytapoja, ja
  • antamalla muille pääosastoille ja toimialoille korkealaatuista ohjeistusta ja neuvontaa hallintoon, henkilöstöön ja organisaatioon liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävässään Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan PO

  • määrittelee ja sovittaa yhteen henkilöstöpolitiikat työhönotosta eläkkeelle siirtymiseen ja sen jälkeiseen aikaan (kattaen siis koko työssäoloajan) ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta;
  • huolehtii henkilöstön, omaisuuden, toiminnan ja tietojen turvallisuudesta ja suojelusta kaikissa toimipaikoissa;
  • varmistaa, että komissiolle ja sen henkilöstölle tarjotaan laadukkaita palveluja viivyttelemättä ja tehokkaasti; ja
  • tekee yhteistyötä muiden toimielinten kanssa eräillä henkilöstösääntöihin kytkeytyvillä aloilla ja koordinoi sitä.