Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

BibliotekOpgaver

Kommissionens evne til som offentlig Menneskelige Ressourcer og Sikkerhedistration at fungere efter bedste praksis og på et videnbaseret grundlag skal styrkes

  • ved at skabe og konstant forbedre arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø, således at de ansatte har mulighed for fuldt ud at udnytte deres potentiale
  • ved at udvikle og effektivisere arbejdsgangene og
  • ved at tilbyde andre generaldirektorater og tjenestegrene højkvalitetsrådgivning om Menneskelige Ressourcer og Sikkerhedistrative, personaleforvaltningsmæssige og organisatoriske spørgsmål.

GD Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed løser opgaverne

  • ved at definere, koordinere og sikre gennemførelsen af personalepolitikken lige fra ansættelse til pensionering og også derudover (i hele ansættelsesforløbet)
  • ved at sørge for, at sikkerheds- og beskyttelsesforholdene for personale, ejendom og aktiviteter er i orden, og at der formidles information ud til alle arbejdssteder
  • ved at sikre, at institutionen og dens ansatte får leveret kvalitetsydelser rettidigt og effektivt og
  • ved at samarbejde med de andre institutioner og for disse koordinere en række områder vedrørende personalevedtægten.