Personal och säkerhet

Ytterligare verktyg

Offentlig upphandlingOffentlig upphandling/öppet anbudsförfarande

Upphandlingar av varor och tjänster vars värde överskrider ett visst belopp måste offentliggöras i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (EUT S-serien), så att informationen sprids i hela EU.

Aktuella upphandlingar

Meddelandena om upphandling gäller vanligtvis selektiva förfaranden, dvs. de görs i två etapper.

Under den första etappen, urvalsfasen, väljer man ut de kandidater som ska få lämna anbud. Urvalet görs på grundval av de handlingar som vi begär in under avsnitt lll.2 (villkor för deltagande) i meddelandet om upphandling.

Enbart de utvalda kandidaterna får upphandlingsunderlaget och kan lämna in ett anbud. Under den andra etappen, tilldelningsfasen, utvärderas anbuden på grundval av tilldelningskriterierna och en anbudslämnare tilldelas kontraktet.

Bakgrundsdokument för generaldirektoratets anbudsinfordringar

Försäkran på heder och samvete om uteslutningskriterier och avsaknad av intressekonflikter

pdf-mallar

bgcsdadeel - eneset - fi - fr - hu - itltlv - mtnlplpt - roskslsv

Europeiska kommissionen som aff ärspartner - Tips till potentiella uppdragstagare

en - fr - de - it - bg - pt - pl - ro - da - sv - fi - lt - hu - nl - cs - mt - sk - el - et - lv - es

 • Information om ingångna avtal: årliga listor över uppdragstagare för generaldirektoratet för personal och säkerhet
  • Årlig lista över uppdragstagare – avtal mellan 25 000 och 60 000 euro (artiklarna 119.1 och 119.3 i genomförandebestämmelserna till budgetförordningen)
   20112010200920082007
  • Årlig lista över uppdragstagare – specifika avtal som grundar sig på ramavtal
   2012 - 20112010200920082007

Se även: