Personele middelen en veiligheid

Extra tools

Overheidsopdrachten/aanbestedingen Overheidsopdrachten/aanbestedingen

Overheidsopdrachten waarmee bedragen boven een bepaalde drempel gemoeid zijn, moeten worden gepubliceerd in het supplement van het Publicatieblad van de Europese Unie (S-reeks), zodat zij in de hele EU bekend worden.

Lopende aanbestedingen

Aanbestedingen zijn in principe niet openbaar. Dat betekent dat zij in twee fasen verlopen.

In de eerste fase (selectie) wordt nagegaan wie mag deelnemen. De kandidaten worden gekozen op basis van de documenten die in punt III.2 van de aanbesteding worden opgesomd.

Alleen de geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek en kunnen een offerte indienen. In de tweede fase (gunning) wordt de opdracht toegewezen na evaluatie van de offertes.

Document over aanbestedingen door DG HR

Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van belangenconflicten

Modelverklaring

bgcsdadeel - eneset - fi - fr - hu - itltlv - mtnlplpt - roskslsv

Zaken doen met de Europese Commissie - Tips voor potentiële leveranciers

en - fr - de - it - bg - pt - pl - ro - da - sv - fi - lt - hu - nl - cs - mt - sk - el - et - lv - es

 • Bekendmaking achteraf: Jaarlijkse lijsten van contracten van DG Personele middelen en veiligheid
  • Jaarlijkse lijst van contractanten – Contracten van 25 000 tot 60 000 euro (artikel 119, leden 1 en 3 van de uitvoeringsvoorschriften)
   20112010200920082007
  • Jaarlijkse lijst van contractanten – Contracten op basis van kadercontracten
   2012 - 20112010200920082007

Zie ook