Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

Offentlige udbud Offentlige kontrakter og udbud

Offentlige kontrakter over et vist beløb skal offentliggøres i supplementet til EU-Tidende (S-serien), så de når ud til hele EU.

Igangværende udbud
Udbudsbekendtgørelserne vedrører i princippet begrænsede procedurer. Det vil sige, at de er opdelt i 2 faser.
I den første fase udvælges de kandidater, der får lov til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker på grundlag af de dokumenter, der kræves i punkt lll.2 (betingelser for deltagelse) i udbudsbekendtgørelsen.
Kun udvalgte kandidater modtager udbudsmaterialet og kan afgive tilbud. I anden fase tildeles kontrakten, efter at tilbuddene er vurderet på grundlag af tildelingskriterierne.

Baggrundsdokument for Generaldirektoratets udbud

Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterierne og fravær af interessekonflikter filer

bgcsdadeel - eneset - fi - fr - hu - itltlv - mtnlplpt - roskslsv

Europa-Kommissionen som forretningspartner - Tips til fremtidige leverandører

en - fr - de - it - bg - pt - pl - ro - da - sv - fi - lt - hu - nl - cs - mt - sk - el - et - lv - es

  • Efterfølgende offentliggørelse: Generaldirektoratet for Menneskelige Ressoucer og Sikkerheds årlige liste over kontrahenter
    • Årlig liste over kontrahenter – Kontrakter på mellem 25 000 og 60 000 euro (artikel 119.1 og 119.3 i gennemførelsesbestemmelserne) 20112010200920082007
    • Årlig liste over kontrahenter – Enkeltkontrakter indgået på grundlag af en rammeaftale
      201220112010200920082007

Se også