Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Irene Souka

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το προσωπικό της Γενικής μας Διεύθυνσης είναι αφοσιωμένο ολόψυχα στη δημιουργία μίας αποτελεσματικής και δυναμικής ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα.

Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Γενική μας Διεύθυνση για να διαπιστώσετε τη συνεισφορά μας στην εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής. Η συνεισφορά μας αυτή επιτυγχάνεται όχι μόνο με την καθημερινή μας εργασία ρουτίνας στους τομείς των ανθρώπινων πόρων και της ασφάλειας, αλλά και μέσω ορισμένων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που στοχεύουν στον συνεχή εκσυγχρονισμό του θεσμικού οργάνου για το οποίο εργαζόμαστε.

Ο δικτυακός μας τόπος περιέχει πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση και τις δραστηριότητες της Γενικής μας Διεύθυνσης.

Πληροφορίες για το προσωπικό της Επιτροπής υπάρχουν διαθέσιμες σε ειδική δικτυακή πύλη.

Καλή πλοήγηση!


Irene Souka
Γενικός Διευθυντής