Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

Irene Souka Velkommen til webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed!

Vores ansatte arbejder målrettet på at gøre EU’s administration til en effektiv og dynamisk organisation, der kan tage udfordringerne i det 21. århundrede op.

Det fremgår af den brede vifte af aktiviteter, vores generaldirektorat tager sig af, at vi yder et væsentligt bidrag til at gøre Kommissionen til en velsmurt maskine. Det gør vi ikke blot gennem vores daglige arbejde med at forvalte Kommissionens menneskelige ressourcer og sikkerhed, men også gennem en række initiativer og projekter, der skal sikre en løbende modernisering af den institution, vi arbejder for.

Dette websted indeholder oplysninger om vores generaldirektorats interne organisation og aktiviteter.

Du kan finde oplysninger om at være tjenestemand i Kommissionen på en særlig portal.

God fornøjelse!

Irene Souka
Generaldirektør