Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

BibliotekMenneskelige ressourcer

Som navnet antyder er Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed ansvarligt for alle forhold, der berører Kommissionens mest værdifulde ressource – dens personale.

Arbejdet kan opdeles i fire brede kategorier:


Karriereudvikling Top

Vores arbejde på dette område skal sikre, at grundpillerne i karriereudviklingssystemet - uddannelse, bedømmelse, intern mobilitet og forfremmelser – er forenelige med hinanden.

Målet er at sikre, at den service, Kommissionen yder, lever op til de højeste standarder og svarer til en europæisk offentlig personal, säkerhet der er både uafhængig, permanent og kompetent. Det kræver personale med passende kvalifikationer, færdigheder og motivation til at udføre Kommissionens arbejde. Kommissionen skal derfor kunne tilbyde sit personale de karrieremuligheder, det med rette forventer.
Som led i karriereudviklingen går Kommissionen ind for intern mobilitet og for at give personalet mulighed for at deltage i livslang læring gennem hele deres karriere. Personalet vil således kunne udnytte sit potentiale bedst muligt og nyde godt af et stimulerende arbejdsmiljø.

  • Læs mere om karriereudvikling/jobmuligheder en

Rettigheder og forpligtelser Top

Vores arbejde på dette område omfatter bl.a.:

  • fastsættelse af reglerne for gennemførelse af personalevedtægten
  • fastsættelse af reglerne for ansættelse af eksternt personale, især udstationerede nationale eksperter. en

Hvis tjenestemænd i Kommissionen ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til personalevedtægten, kan der træffes disciplinære forholdsregler mod dem. I 2002 oprettede Kommissionen et undersøgelses- og disciplinærkontor, der skal styrke forebyggelsen af alvorlige fejl og være i stand til at gribe ind, når det er påkrævet.

  • Læs mere om vores regler om etik og adfærd en

For at gøre Kommissionen mere effektiv er en række andre opgaver blevet overdraget til andre generaldirektorater eller til særlige kontorer, der især har til opgave at føre politikken ud i livet. Vores generaldirektorat spiller en central rolle ved at kontrollere, at reglerne anvendes korrekt. Dermed sikrer vi, at der er sammenhæng mellem alle de foranstaltninger, der iværksættes i Kommissionen. Vi har desuden til opgave at hjælpe personalecheferne i alle de øvrige generaldirektorater.

 

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Top

Dette område omfatter alle Kommissionens sociale foranstaltninger for både tjenestemænd i aktiv tjeneste og pensionerede tjenestemænd samt gennemførelsen af standarder og direktiver, der skal sikre personalet et sundt, sikkert og effektivt arbejdsmiljø.

Et godt eksempel på vores arbejde inden for dette område er Kommissionens beslutning af 16. juli 2003 om at beskytte Kommissionens personale mod tobakkens skadelige virkninger. Rygning har således været officielt forbudt i alle Kommissionens bygninger siden den 1. maj 2004.

Ligestilling og ikke-diskrimination Top

Kommissionen har forpligtet sig til at overholde princippet om ikke-diskrimination og ligestilling i forbindelse med sin egen personalepolitik (ansættelse, karriereudvikling, uddannelse m.m.).

  • Læs mere om ligestilling i Kommissionen en