Personele middelen en veiligheid

Extra tools

Solsleutel Uitbesteding van diensten

Vanaf 1 januari 2003 heeft het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid een aantal administratieve en ondersteunende taken afgestoten en toevertrouwd aan drie nieuwe administratieve bureaus.

Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden die te maken hebben met het dagelijks beheer, zoals het beheer van salarissen en infrastructuren; er wordt naar gestreefd de interne werkzaamheden te stroomlijnen en de dienstverlening efficiënter te maken.

Op al deze terreinen blijft de Commissie de beleids- en principebesluiten nemen, terwijl de bureaus zorg dragen voor de uitvoering daarvan.

De nieuwe bureaus zijn de volgende:

  • het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van individuele rechten, dat de individuele geldelijke rechten moet vaststellen, berekenen en afwikkelen. Tot deze rechten behoren onder meer salarissen, kosten van dienstreizen en de ziektekosten- en ongevallenverzekering;

  • twee Bureaus voor infrastructuur en logistiek - een in Brussel en een in Luxemburg EN- die belast zijn met de uitvoering van het gebouwenbeleid, het beheer van kantoorruimte, de huisvesting van de diensten, het onderhoud en technische projecten, de kinderopvang, aankopen, leveringen en inventarisaties en de logistiek en interne diensten.

Tot slot is een interinstitutioneel bureau opgericht dat het personeel voor alle instellingen van de Gemeenschap gaat werven: het Europees Bureau voor personeelsselectie DeutschEnglishFrançais.