Henkilöstöhallinto ja turvallisuus

Lisätyökalut

NuottiavainPalvelujen eriyttäminen

Osa henkilöstön ja hallinnon pääosastolle aiemmin kuuluneista hallinnollisista ja tukitehtävistä siirrettiin 1. tammikuuta 2003 kolmen uuden hallinnollisen toimiston vastuulle.

Lähinnä siirrettiin palkkauksen ja infrastruktuurin tavanomaista hallintoa koskevaa toimintaa, ja tarkoituksena on järkeistää sisäinen toiminta ja lisätä tarjottujen palvelujen yleistehokkuutta.

Komissio tekee edelleen kaikki näitä aloja koskevat poliittiset ja periaatepäätökset, mutta päätösten toteuttamisesta vastaavat kyseiset toimistot.

Uudet toimistot ovat seuraavat:

  • henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, joka määrittää, laskee ja suorittaa yksittäiset rahalliset etuudet, kuten palkat, virkamatkakulut ja sairaus- ja tapaturmavakuutukset.

  • Kaksi infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoa — toinen Brysselissä ja toinen Luxemburgissa EN— joiden tehtävänä on huolehtia kiinteistöistä, toimistotilojen hallinnosta, henkilöstön majoituksesta, huollosta ja teknisistä hankkeista, vartioinnista, ostoista, hankinnoista ja inventaareista sekä logistiikasta ja sisäisistä palveluista.

Lisäksi perustettiin toimielinten asioita hoitava toimisto, joka vastaa kaikkien yhteisön toimielinten henkilöstön valinnoista: Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto DeutschEnglishFranais.