Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed

Flere værktøjer

G-nøgleEksternalisering af serviceopgaver

Siden den 1. januar 2003 er en række administrative opgaver og støttefunktioner, der tidligere blev udført af Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed, blevet overdraget til tre nye administrative enheder.

Denne omstrukturering vedrører hovedsagelig de almindelige forvaltningsopgaver som administration af løn og infrastrukturer, idet formålet er at rationalisere de interne aktiviteter og øge den overordnede effektivitet af de serviceopgaver, vi tilbyder.

Det er på alle disse områder fortsat Kommissionen, der træffer de politiske og principielle beslutninger, mens det påhviler disse nye kontorer at sørge for gennemførelsen.

De nye kontorer er:

  • Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder, som har til opgave at fastsætte, beregne og udbetale de individuelle økonomiske rettigheder, herunder løn, rejseudgifter og godtgørelse fra syge- og ulykkesforsikringen.

  • To kontorer for infrastruktur og logistik - et i Bruxelles og et i Luxembourg EN- som varetager alle aktiviteter i forbindelse med bygningspolitikken, herunder forvaltningen af kontorlokaler og andre lokaler, samt aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelse og tekniske projekter, sikkerhed, indkøb, levering, inventar samt logistik og interne tjenester.

Endelig er der oprettet et interinstitutionelt kontor for udvælgelse af personale til samtlige fællesskabsinstitutioner, nemlig De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor DeutschEnglishFrançais.