Personele middelen en veiligheid

Extra tools

CommisSignCommisSign Certificeringsautoriteit (CA)

De CommisSign-website biedt externe partners van de Europese Commissie de mogelijkheid om het root-certificaat van CommisSign of CommisSign intermediate certificaat op hun pc's te installeren en aldus de door deze certificeringsautoriteit aan ambtenaren van de Commissie verstrekte certificaten te valideren.

Alvorens het root-certificaat te gebruiken, moet u onze Beschrijving van certificeringspraktijken (CPS) lezen.

Om het root-certificaat van CommisSign te installeren, moet u eerst het formaat aangeven dat u voor het downloaden wilt gebruiken. Denk erom dat niet alle formaten vanuit alle browsers worden begrepen. In het algemeen worden de X.509-formaten op ruimere schaal gebruikt.

X.509 Encoded Binary
X.509 Base64 encoded
PKCS #7

Als u het CommisSign intermediate certificaat wilt installeren, moet u eerst aangeven in welk formaat u het wilt downloaden. Niet alle formaten zijn met alle browsers compatibel. X.509-formaten worden het meest gebruikt.

X.509 Encoded Binary
X.509 Base64 encoded
PKCS #7

Om door SPS uitgegeven certificaten te verifiëren, moet u ook onze Lijst van ingetrokken certificaten (CRL) English downloaden.
Deze lijst wordt elke dag bijgewerkt.