Henkilöstöhallinto ja turvallisuus

Lisätyökalut

CommisSignCommisSign varmentaja (CA)

CommisSignin www-sivustolla Euroopan komission ulkopuoliset kumppanit voivat asentaa CommisSignin juurivarmenteen tietokoneisiinsa ja validoida näin varmentajan komission virkamiehille myöntämät varmenteet.

Ennen juurivarmenteen käyttämistä olisi tutustuttava komission varmennekäytäntölausumaan CPS)

Ennen CommisSignin juurivarmenteen asentamista on määritettävä, mitä latausmuotoa latauksessa halutaan käyttää. On syytä huomata, että kaikki selaimet eivät ymmärrä kaikkia muotoja. Yleensä X.509-muotoja käytetään laajasti.

X.509 Encoded Binary
X.509 Base64 encoded
PKCS #7

Ennen CommisSignin välivarmenteen asentamista on määritettävä, mitä latausmuotoa latauksessa halutaan käyttää. On syytä huomata, että kaikki selaimet eivät ymmärrä kaikkia muotoja. Yleensä X.509-muotoja käytetään laajasti.

X.509 Encoded Binary
X.509 Base64 encoded
PKCS #7

SPS:n myöntämien varmenteiden tarkistamista varten on myös ladattava sulkulista English,
joka saatetaan ajan tasalle päivittäin.