Sökväg

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Rubrik

Samråd om den övergripande strategin för migration

Politikområde(n)

Inrikes frågor, Migration, utvecklingssamarbete, yttre förbindelser

Målgrupp(er)

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet.

Samrådsperiod

11 april–6 juni 2011 (8 veckor)

Syftet med samrådet

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter för att bidra till kommissionens meddelande om den övergripande strategin om migration.

Hur man svarar på frågeformuläret

Vi emotser bidrag från privatpersoner, organisationer och myndigheter.

  • Om ni svarar på frågorna i egenskap av privatperson, klicka här.
  • Om ni svarar på frågorna på uppdrag av en organisation, klicka här.
  • Om ni svarar på frågorna på uppdrag av en myndighet, klicka här.

Mottagna bidrag kommer att offentliggöras på Internet. Det är viktigt att läsa meddelandet om skydd av personuppgifter för det här samrådet. Där beskrivs hur era personuppgifter och ert bidrag kommer att behandlas.

Läs samrådsdokumentet

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Se samrådsdokumentet

Kontakt

Ansvarig avdelning:
Generaldirektoratet för inrikes frågor
Enhet 02 – Internationella frågor

E-post: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Postadress:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B - 1049 Bruxelles/Brussel

Antal svar på detta samråd

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

Additional tools