Navigačný riadok

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Názov

Konzultácia o globálnom prístupe k migrácii

Oblasti politiky

Vnútorné záležitosti, migrácia, rozvojová spolupráca a vonkajšie vzťahy

Cieľové skupiny

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií.

Obdobie trvania konzultácie

Od 11. apríla 2011 do 6. júna 2011 (8 týždňov)

Účel konzultácie

Účelom tejto konzultácie je získať stanoviská zainteresovaných strán, ktoré budú podkladom pre oznámenie Komisie o globálnom prístupe k migrácii.

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy.

  • Ak sa do konzultácie zapájate ako občan, svoj príspevok uveďte tu.
  • Ak sa do konzultácie zapájate v mene organizácie, svoj príspevok uveďte tu.
  • Ak sa do konzultácie zapájate v mene orgánu verejnej správy, svoj príspevok uveďte tu.

Príspevky budú uverejnené na internete. Upozorňujeme, že informácie o ochrane vašich osobných údajov a spracovávaní príspevkov nájdete v časti vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je priložené k tejto konzultácii.

Zobraziť dokument, ktorý je predmetom konzultácie

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Ver o questionário

Contactos

Zodpovedný útvar: Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti Oddelenie 02 – Medzinárodné záležitosti

E-mail: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B - 1049 Brussels

Počet príspevkov zaslaných do tejto konzultácie

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

Additional tools